30 grudnia 2008

Alternatywny sposób tworzenia postaci

Jak pewnie zauważyliście, nie prowadzę bloga systematycznie i pewnie nie skończę przykładowych postaci. Ale wychodzę z założenia, że lepiej pisać gdy ma się rzeczywiście coś do powiedzenia niż zmuszać się z każdym nadchodzącym terminem.

Do rzeczy, od czasu spisywania owych przykładowych postaci nachodziła mnie myśl by zrobić mniej losowy sposób tworzenia postaci a szczególnie określania cech głównych.

Jak zapewne wiecie, do tej pory w Ścieżce określenie cech głównych - do których należy Siła, Zręczność, Inteligencja, Moc - polegało na rzucie pięcioma kostkami sześciościenych, z których wybieramy cztery z najwyższym wynikiem i przyporządkowujemy je konkretnym cechom.
Kiedyś zwrócono mi uwagę, że taka metoda jest nazbyt losowa.
Dziś mam nadzieję wyjść na przeciw osobą ten pogląd podzielających.
Otóż proponuję by również rzucać pięcioma kostkami i ew. odrzucać tę z najniższym wynikiem, jednak w przeciwieństwie do przoprzedniej metody wyniki czterech kości sumować.
Suma ta da nam pewną ilość punktów które będziemy mogli w miarę dowolnie dostosować do cech, na ogólnych zasadach obowiązujących przy określaniu ich wielkości.
Pamiętając jednocześnie, że na jedną cechę możemy przeznaczyć nie więcej niż sześć punktów i nie mniej niż jeden.

Dodatkowo MG może zadecydować by gracze przerzucali rzuty pięciu kostek o ile suma najwyższych wyników czworo z nich nie przekracza określonego przez nich limitu punktów. Dla moich potrzeb limit ten ustaliłem na próg dwunastu punktów.

Na przykład: Wojetek próbuje określić cechy swojej nowej postaci, którą ma być piękna wojowniczka. Rzuca pięcioma kośćmi i otrzymuję wyniki 4, 1, 5, 1, 3. Suma najwyższej czwórki jest równa 13 punktów - nie najlepiej, ale nie jest źle.
Teraz popatrzmy na cechy pierwotne postaci Wojtka, która ma być człowiekiem, a więc jej cechy pierwotne równe są trzem punktom.
Wojtek chce by jego dziewczyna była nad podziw zwinna, dlatego na zręczność przeznacza sześć punktów. A pozostałe siedem rozdziela odpowiednio po trzy na siłę i moc i jeden na inteligencję. dodatkowo Wojtek decyduje się powiększyć zręczność wojowniczki o dodatkowy jeden punk przysługujący wojownikom.
Daje to nam następujące wielkości:
Siła: 9 (= 3+3 + Ci:3); Inteligencja: 7 (=1+3+Um:3);
Zręczność: 13 (=6+3+Ci:3+1); Moc: 9 (=3+3+Um: 3).
Z powyższego widać, że wojtkowa wojowniczka faktycznie będzie nad podziw sprawna ale intelektem nie będzie zachwycać, a co do jej atrakcyjności i sile można tyle powiedzieć że nie odbiegają od przeciętnej.

Nie jest to może metoda rewolucyjna, ale daje graczowi większe możliwości kreacji bohatera zgodnie z obmyśloną wcześniej koncepcją.

Brak komentarzy: