8 maja 2008

Geografia

Lotem ptaka przez Derdę

Najmłodsze me dziecko - urodziny październik 2007 roku.
Dziełko to powstało z pomysłu na generator scenariusza, który ewoluował a właściwie skarlał do generatora tła przygody i w takiej formie znalazł się na końcu dodatku. Znajdziecie w nim oprócz wspomnianego generatora, opis państw i krain Derdy z opisem klimatu, warunków naturalnych i obecnej sytuacji politycznej. A także wiadomości o najważniejszych organizacja występujących na terenie siedmiu księstw, z zaznaczeniem ich struktury, występowania i roli na obszarze Derdy.
I na tym można by poprzestać, gdyby nie moje wrodzone grafomaństwo, które doprowadziło do opisania krain sąsiadujących ze znaną już wam częścią kontynentu. Część ta zawiera obok opisu warunków naturalnych także informacje o ludach krainy te zamieszkujących. W taki sposób by można było zagrać postaciami pochodzącymi z tych terenów. Słowem Ścieżka mi urosła zamiast sześciu dostępnych dotychczas nacji mamy ich szesnaście. Co prawda istnieje spora dysproporcja informacji między "starą" szóstkom a resztą, ale mam nadzieję, iż to nie stanie się przeszkodą nie do przebycia dla graczy chcących rozpocząć swe przygody poza Wschodnią Derdą.

Krócej wyszło niż zamierzałem. Ale na pocieszenie dodam, iż od teraz zajmę się nie ujętymi w piśmie aspektami świata, albo tylko w tekscie zarysowanymi, takimi jak: niewolnictwo, handel itp.

Brak komentarzy: